BHP szkolenia Poznań, e-learning, okresowe bhp dla nauczycieli

Zapraszam do kontaktu. - BHP, PPOŻ dla każdego.

 

BHP w firmie

BHP w firmie

Pracodawca zatrudniając pracownika na umowę o pracę jest zobowiązany do wypełnienia wymagań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w momencie zatrudnienia nowego pracownika mają obowiązek zapewnienia wstępnego oraz okresowego szkolenia związanego z bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy. W pierwszy dzień pracy nowo zatrudniany pracownik powinien zostać zapoznany z oceną ryzyka zawodowego czyli istniejącymi potencjalnymi zagrożeniami z jakimi może się spotkać w trakcie wykonywania powierzanych mu czynności. Pracownicy zatrudnieni w służbie zdrowia, przedszkolach, żłobkach, administracji w czasie szkoleń bhp poznają właściwe dla ich zawodu zagrożenia.

Read More ..
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych coraz większym wyzwaniem dla firm i instytucji. Rozwój technologii spowodował łatwość gromadzenia dużej liczby danych na stosunkowo niewielkich nośnikach. Coraz wymyślniejsze ataki hakerów, stosowane przez nich socjotechniczne sztuczki narażają osoby prywatne i firmy na wielkie straty. W latach 70-tych ubiegłego wieku w takich krajach jak Niemcy, czy Francja zaczęto zastanawiać się jak można chronić gromadzone przez firmy dane osobowe. W tym czasie pojawiają się pierwsze uregulowania prawne mające na celu zmuszenie firm, instytucji publicznych do lepszej bardziej efektywnej ochrony gromadzonych przez nie danych osobowych.

Read More ..
E-learning BHP

E-learning BHP

Realizacja szkoleń w formie e-learningowej jest przyjętą dobrą praktyką, która wspomaga rozwój pracowników oraz organizacji. Zastosowanie e-learningu w szkoleniach daje wymierne oszczędności czasu i pieniędzy. Wykorzystując technologie informatyczne w nauczania rozwijamy u pracowników zdolność uczenia się nowych rzeczy, elastycznego wykorzystania swojego czasu. Pracownik nabywa umiejętności, które z czasem jest w stanie wykorzystać w swojej codziennej pracy. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zezwala by szkolenia okresowe dla pracowników, m.in. zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, administracyjno-biurowych, a także w służbie zdrowia, nauczycieli w szkołach, przedszkolach, żłobkach, były przeprowadzane w formie e learningowej.

Read More ..

 

Dodaj komentarz