BHP – szkolenia stacjonarne Poznań, e-learning, ocena ryzyka zawodowego

 

Zapraszam do kontaktu. - BHP, PPOŻ dla każdego.

 

BHP w firmie

Bóle kręgosłupa, okolic lędźwiowych, nadgarstków, poczucie ciągłego zmęczenia to niektóre dolegliwości, na które cierpi współczesny pracownik. Często z tym związana jest mniejsza efektywność pracy i komfortu życia. Przepisy prawa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy określają obowiązki pracodawcy w stosunku do pracownika. Zatrudniający chociażby jedną osobę pracodawca ma obowiązek organizować szkolenia wstępne oraz okresowe, powinien posiadać ocenę ryzyka zawodowego . Dlaczego to jest ważne? Pracownik otrzymuje na początek pełnienia swoich obowiązków informację o potencjalnych zagrożeniach oraz działaniach profilaktycznych, o których powinien pamiętać w czasie pracy. Różne zagrożenia dla zdrowia wymuszają trochę inne podejście do bezpieczeństwa i higieny pracy w służbie zdrowia, żłobkach, przedszkolach, czy administracji. Odpowiedzialnymi za organizację bezpieczeństwa w pracy jest właściciel oraz wspomagający go kierownicy.

Read More
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych coraz większym wyzwaniem dla firm i instytucji. Rozwój technologii spowodował łatwość gromadzenia dużej liczby danych na stosunkowo niewielkich nośnikach. Coraz wymyślniejsze ataki hakerów, stosowane przez nich socjotechniczne sztuczki narażają osoby prywatne i firmy na wielkie straty. W latach 70-tych ubiegłego wieku w takich krajach jak Niemcy, czy Francja zaczęto zastanawiać się jak można chronić gromadzone przez firmy dane osobowe. W tym czasie pojawiają się pierwsze uregulowania prawne mające na celu zmuszenie firm, instytucji publicznych do lepszej bardziej efektywnej ochrony gromadzonych przez nie danych osobowych.

Read More
E-learning BHP

E-learning BHP

Nasze szkolenia e-learningowe wspierają bieżącą organizację firmy, stają się jednym z ważnych elementów wpływających na pozytywne zmiany w organizacji. Bezpieczeństwo w pracy osiągane jest m.in. poprzez odpowiednie, dopasowane do danej grupy zawodowej szkolenia bhp. Oferujemy e-szkolenia dla właścicieli, kierowników, pracowników administracyjno-biurowych. Przygotowaliśmy e-szkolenia bhp dla pracowników żłobków, przedszkoli, szkół. Szkolenia bhp dla służby zdrowia uzupełnione zostały o zagadnienia związane z ryzykiem zakłuć narzędziami medycznymi, które zostały biologicznie skażone. Zamieszczone szkolenia e-learningowe realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. W zależności od potrzeb uzupełniamy szkolenia e-learningowe o ważne z punktu widzenia pracodawcy zagadnienia bezpieczeństwa pracy.

Read More

 

Dodaj komentarz