BHP – stanowisko administracyjno-biurowe

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych  na stanowiskach administracyjno-biurowych.

bhp a praca biurowa

Program  szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z poz. zm. )

Program szczegółowy

Uczestnik szkolenia zapozna się  w siedmiu modułach m.in.z aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi profilaktyki zdrowotnej na stanowisku pracy, sposobami unikania wypadków w pracy, obowiązującymi pracodawców i pracowników przepisami BHP. Co jest ważne w udzielaniu pierwszej pomocy, ewakuacji z zagrożonego budynku, gaszeniu pożaru.

Test

Każdy moduł kończy się testem sprawdzającym nabytą wiedzę. Na koniec szkolenia każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu, które jest ważne przez okres 6 lat.

Dodaj komentarz