BHP- właściciele, kierujący pracownikami

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców, kierujących pracownikami.

Program  szkolenia zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z poz. zm. )

Treść szkolenia

Uczestnik szkolenia zapozna się  w siedmiu modułach m.in.z z prawem międzynarodowym i krajowym dotyczącym BHP,  zagadnieniami związanymi z profilaktyką zdrowotną na stanowisku pracy, sposobami unikania wypadków w pracy. Co jest ważne w udzielaniu pierwszej pomocy, ewakuacji z zagrożonego budynku, gaszeniu pożaru.

Test

Każdy moduł kończy się testem sprawdzającym nabytą wiedzę. Na koniec szkolenia każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu, które jest ważne do 5 lat.

 

Dodaj komentarz