Bezpieczeństwo osoby niewidomej

Bezpieczeństwo osoby niewidomej – co możesz zrobić?

Dnia 15 października 1964 prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił Dzień Bezpiecznej Białej Laski. Pięć lat później Międzynarodowa Federacja Niewidomych podała do wiadomości, że w ten dzień na całym świecie będzie się przypominać o osobach niewidomych.

Co można zrobić by wspomóc bezpieczeństwo osoby niewidomej?

 • udzielaj pomocy, gdy osoba niewidząca o to poprosi, unikaj okazywania nadmiernego współczucia, pomagaj w granicach potrzeb osoby niewidzącej,
 • rozmawiaj spokojnie – zwracaj się bezpośrednio do osoby niewidomej,
 • w czasie rozmowy, potwierdzaj to co usłyszałeś, stwierdzeniem np. Tak. Rozumiem.
 • w czasie przywitania informuj „Chciałbym Pani/Panu uścisnąć dłoń ”. Można też delikatnie dotknąć dłoni, mówiąc np. Witam Panią/Pana.
 • zamykaj lub otwieraj do końca drzwi. Otwierasz okno, przestawiasz krzesło, mebel – poinformuj o tym osobę niewidomą – unikniesz wypadku,
 • wchodząc do pokoju z osobą niewidomą poinformuj ją, co się w nim znajduje,
 • gdy wchodzisz do pokoju, w którym przebywa osoba niewidząca – poinformuj ją o tym – zrób to samo jak będziesz wychodzić,
 • przy wskazywania miejsca do siedzenia, połóż rękę osoby niewidzącej np. na oparciu krzesła – pozwól osobie niewidomej samodzielnie usiąść,
 • w czasie mijania osoby niewidomej zejdź z jej linii przemieszczania się,
 • w czasie informowania o kierunku marszu określ odległość oraz potencjalne skręty w prawo, lewo. Mów np. Proszę przejść około 20 metrów. Potem należy skręcić w prawo.
 • pomagając w przechodzeniu przez niebezpieczny, trudny odcinek, podaj swoje ramię. Idź przed osobą niewidomą, informuj słownie o widzianych przez ciebie leżących przedmiotach. Zwolnij w momentach trudniejszych, np. przed krawężnikiem.
 • widzisz, że osoba niewidoma wchodzi w niebezpieczny odcinek drogi – podnieść rękę lub laskę osoby niewidomej – naprowadź na prawidłowy kierunek,

W czasie posiłku informuj, co znajduje się na talerzu stosując zasadę wskazówek zegara np. na godzinie 3 znajdują się ziemniaki, na 6 buraki itd.

Gdy widzisz niewidomego z psem asystującym  – pozwól by pies mógł pracować. Podchodzenie, głaskanie – rozprasza psa i powoduje, że swoje zadanie wykona gorzej. Pamiętaj, że osoba niewidoma wsłuchuje się w reakcje specjalnie szkolonego dla jej potrzeb psa.

W miejscach publicznych, czekając razem z osobą niewidomą w kolejce wskaż miejsce, gdzie może usiąść lub poinformuj kiedy będzie jej czas na wejście.

W sklepie pomóż w poszukiwaniu odpowiedniego towaru. Gdy będzie taka potrzeba odczytaj napis na etykiecie. Podaj cenę.  W czasie wręczania  pieniędzy – oddzielnie podawaj każdy banknot, monetę informując o  ich wartości.

Stosując powyższe rady można zwiększyć bezpieczeństwo osoby niewidomej w miejscu pracy, domu, obiektach publicznych.

 

Materiał powstał na podstawie ulotki Polskiego Związku Niewidomych „Gdy spotkasz osobę niewidomą”

Pożarowa edukacja

Pożar w budynku rozprzestrzenia się bardzo szybko. Czasem wystarczą 3-4 minuty by np. kuchnia wypełniła się czarnym dymem, a temperatura płomienia osiągnęła 800-1000 ⁰C.
Gdy mamy pod ręką gaśnicę lub koc gaśniczy możemy próbować pożar gasić, w razie potrzeby wezwać straż pożarną.

Pożar w mieszkaniu

Najlepiej jednak zapobiegać takim zdarzeniom i zwrócić uwagę na elementy, które mogą spowodować pożar i zawczasu mu przeciwdziałać. Dla grup uczniów z szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum bardzo dobrą nauką prewencji pożarowej może być wizyta w Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, gdzie znajduje się odpowiednio wyposażona i przystosowana do zajęć z uczniami sala dydaktyczna. W trakcie wizyty uczniowie zobaczą sprzęty domowe wyniesione po pożarze. Można się zdziwić, co robi ogień z klawiaturą, monitorem komputera, czajnikiem, sofą, żelazkiem.

Pożar gniazdka

W trakcie zajęć uczniowie dowiadują się o zagrożeniach pożarowych. Dowiedzą się także dlaczego niebezpiecznie jest podłączanie zbyt dużej liczby odbiorników elektrycznych do jednego gniazdka. Jak można się chronić przed zatruciem czadem oraz postępować w czasie wypadków drogowych.
Natomiast w salach z eksponatami zobaczą i dowiedzą się jak dawniej gaszono pożary oraz jak wyglądały gaśnice, wozy strażackie w przeszłości. Kto będzie chciał się poczuć choć przez chwilę strażakiem będzie miał okazję założenia kurtki strażackiej i zjechania alarmową rurą strażacką.

Zdjęcia zrobione w Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach w sali dydaktycznej.

Monitoring wizyjny w 10 krokach

Kamera w pracy

Kamery monitoringu wizyjnego coraz częściej wykorzystywane są w placówkach oświatowych. Mają poprawiać bezpieczeństwo uczęszczających do nich podopiecznych. Stają się jednak także elementem zagrażającym prywatność osób, które takie placówki odwiedzają. Co powinien zrobić właściciel, dyrektor pełniący rolę administratora danych osobowych by monitoring wizyjny chronił, a zarazem nie ingerował w sferę życia prywatnego.

Administrator Danych Osobowych w szkole powinien:

1. określić, czy nie ma innych sposobów form poprawy bezpieczeństwa,
2. wyznaczyć miejsca kluczowe dla bezpieczeństwa dzieci,
3. w trakcie projektowania systemu brać pod uwagę intymności dzieci oraz pracowników żłobka, przedszkola, szkoły,
4. zostawić toalety, miejsca higieny, szatnie, miejsca relaksu wolne od monitoringu wizyjnego,
5. jeśli rejestruje obraz na trwałym nośniku – określić zbiór, zgłosić do GIODO, ABI,
6. odpowiedniozabezpieczyć dane. Przechowywać wizerunki nagranych osób do 72 godzin. W sytuacji, gdy wydarzy się wypadek, zdarzenie do wyjaśnienia może przedłużyć czas przechowywania danych do momentu wyjaśnienia sprawy,
7. oznaczyć obiekt wyraźnymi informacjami o zastosowaniu kamer z określeniem kto opowiada za ten zbiór danych, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje: telefon, kontakt do osoby odpowiedzialnej,
8. wpisać do dokumentacji placówki (regulaminu, Instrukcji Bezpieczeństwa Informacji,) informacji o monitoringu wizyjnym – sposobach zabezpieczeń, przyjętego postępowania z danymi rejestrowanymi przez system,
9. powiadomić pracowników, rodziców, dzieci o zasadach stosowania monitoringu wizyjnego w placówce,
10.ustawić kamery monitoringu tak by nie były rejestrowane monitory komputerów, a pracownik miał poczucie, że pracodawca nie ingeruje w jego prywatność.

Pracodawca stosujący monitoring wizyjny musi pamiętać o tym że:

 • pracownik posiada prawo do swojego wizerunku oraz zachowania prywatności,
 • pracownik musi zostać poinformowany o wprowadzonych zasadach kontroli oraz je akceptować,
 • należy stosować proporcjonalnie środki do celów jaki ma być osiągnięty,
 • istnieje obowiązek poszanowania godności pracowników i innych dóbr osobistych,
 • stosując monitoring musi przestrzegać zasad ochrony danych osobowych określonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz innych związanych
  z tym przepisów.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych opublikował wskazania dotyczące monitoringu wizyjnego w szkołach.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronie Urzędu oraz pobrać poradnik ze szczegółowym opisem podstawy prawnej oraz zasad stosowania monitoringu wizyjnego w szkołach http://www.giodo.gov.pl/1520056/id_art/9840/j/pl