Organizacja wypoczynku dzieci

wakacje

Zorganizować wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie ferii mogą:

 • szkoły i placówki,
 • przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,
 • osoby fizyczne.


Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym dla dzieci i młodzieży:

 • kraj – kurator oświaty właściwy dla miejsca lokalizacji wypoczynku,
 • zagranica – kuratora oświaty, który jest właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.

Po stwierdzeniu w czasie kontroli nieprawidłowości występujących w miejscu wypoczynku kurator oświaty może:

 • nakazać usunięcia zagrożeń – jeżeli organizator się do tego nie dostosuje, to kontroler może zamknąć miejsce, w którym organizowany jest wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • przy bezpośrednim zagrożeniu życia lub zdrowia uczestników wypoczynku może nakazać natychmiastowe przeniesie ich w inne bezpieczne miejsce,
 • zakończyć wypoczynek – nadając decyzją administracyjną natychmiastowej wykonalności o powrocie uczestników do miejsca zamieszkania.

Nadzór nad organizacją wypoczynku w miejscu jego organizacji realizują także, w określonym zakresie kompetencji, takie służby jak Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Kontrolujący urzędnik

sporządza protokół kontroli wypoczynku, który zawiera m.in. informacje o sprawdzeniu: stanu technicznego obiektu, kwalifikacje personelu, plany zajęć, informacje o udzielonych poradach medycznych, sytuacji powypadkowej, regulaminach uwzględniających specyfikę danego wypoczynku.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza do publicznej wiadomości elektroniczną Bazę wypoczynku. Zamieszczone są w niej podmioty, organizujące wypoczynek dzieci i młodzieży, spełniające wszystkie wymagane przepisami prawa warunki formalne.

Pod podanym niżej adresem można sprawdzić aktualne wpisy w Bazie wypoczynku, https://wypoczynek.men.gov.pl/

W Bazie wypoczynku w celu uzyskania odpowiednich informacji należy podać – datę jego rozpoczęcia, zakończenia, kto jest organizatorem wypoczynku. Istotne jest także wpisanie miejsca organizacji-powiat, województwo, numer zgłoszenia.

Przygotowane na podstawie Poradnika Bezpiecznego Wypoczynku – Ministerstwo Edukacji Narodowej – rok szkolny 2017-2018.

Bezpieczeństwo osoby niewidomej

Bezpieczeństwo osoby niewidomej – co możesz zrobić?

Dnia 15 października 1964 prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił Dzień Bezpiecznej Białej Laski. Pięć lat później Międzynarodowa Federacja Niewidomych podała do wiadomości, że w ten dzień na całym świecie będzie się przypominać o osobach niewidomych.

Co można zrobić by wspomóc bezpieczeństwo osoby niewidomej?

 • udzielaj pomocy, gdy osoba niewidząca o to poprosi, unikaj okazywania nadmiernego współczucia, pomagaj w granicach potrzeb osoby niewidzącej,
 • rozmawiaj spokojnie – zwracaj się bezpośrednio do osoby niewidomej,
 • w czasie rozmowy, potwierdzaj to co usłyszałeś, stwierdzeniem np. Tak. Rozumiem.
 • w czasie przywitania informuj „Chciałbym Pani/Panu uścisnąć dłoń ”. Można też delikatnie dotknąć dłoni, mówiąc np. Witam Panią/Pana.
 • zamykaj lub otwieraj do końca drzwi. Otwierasz okno, przestawiasz krzesło, mebel – poinformuj o tym osobę niewidomą – unikniesz wypadku,
 • wchodząc do pokoju z osobą niewidomą poinformuj ją, co się w nim znajduje,
 • gdy wchodzisz do pokoju, w którym przebywa osoba niewidząca – poinformuj ją o tym – zrób to samo jak będziesz wychodzić,
 • przy wskazywania miejsca do siedzenia, połóż rękę osoby niewidzącej np. na oparciu krzesła – pozwól osobie niewidomej samodzielnie usiąść,
 • w czasie mijania osoby niewidomej zejdź z jej linii przemieszczania się,
 • w czasie informowania o kierunku marszu określ odległość oraz potencjalne skręty w prawo, lewo. Mów np. Proszę przejść około 20 metrów. Potem należy skręcić w prawo.
 • pomagając w przechodzeniu przez niebezpieczny, trudny odcinek, podaj swoje ramię. Idź przed osobą niewidomą, informuj słownie o widzianych przez ciebie leżących przedmiotach. Zwolnij w momentach trudniejszych, np. przed krawężnikiem.
 • widzisz, że osoba niewidoma wchodzi w niebezpieczny odcinek drogi – podnieść rękę lub laskę osoby niewidomej – naprowadź na prawidłowy kierunek,

W czasie posiłku informuj, co znajduje się na talerzu stosując zasadę wskazówek zegara np. na godzinie 3 znajdują się ziemniaki, na 6 buraki itd.

Gdy widzisz niewidomego z psem asystującym  – pozwól by pies mógł pracować. Podchodzenie, głaskanie – rozprasza psa i powoduje, że swoje zadanie wykona gorzej. Pamiętaj, że osoba niewidoma wsłuchuje się w reakcje specjalnie szkolonego dla jej potrzeb psa.

W miejscach publicznych, czekając razem z osobą niewidomą w kolejce wskaż miejsce, gdzie może usiąść lub poinformuj kiedy będzie jej czas na wejście.

W sklepie pomóż w poszukiwaniu odpowiedniego towaru. Gdy będzie taka potrzeba odczytaj napis na etykiecie. Podaj cenę.  W czasie wręczania  pieniędzy – oddzielnie podawaj każdy banknot, monetę informując o  ich wartości.

Stosując powyższe rady można zwiększyć bezpieczeństwo osoby niewidomej w miejscu pracy, domu, obiektach publicznych.

 

Materiał powstał na podstawie ulotki Polskiego Związku Niewidomych „Gdy spotkasz osobę niewidomą”

Pożarowa edukacja

Pożar w budynku rozprzestrzenia się bardzo szybko. Czasem wystarczą 3-4 minuty by np. kuchnia wypełniła się czarnym dymem, a temperatura płomienia osiągnęła 800-1000 ⁰C.
Gdy mamy pod ręką gaśnicę lub koc gaśniczy możemy próbować pożar gasić, w razie potrzeby wezwać straż pożarną.

Pożar w mieszkaniu

Najlepiej jednak zapobiegać takim zdarzeniom i zwrócić uwagę na elementy, które mogą spowodować pożar i zawczasu mu przeciwdziałać. Dla grup uczniów z szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum bardzo dobrą nauką prewencji pożarowej może być wizyta w Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, gdzie znajduje się odpowiednio wyposażona i przystosowana do zajęć z uczniami sala dydaktyczna. W trakcie wizyty uczniowie zobaczą sprzęty domowe wyniesione po pożarze. Można się zdziwić, co robi ogień z klawiaturą, monitorem komputera, czajnikiem, sofą, żelazkiem.

Pożar gniazdka

W trakcie zajęć uczniowie dowiadują się o zagrożeniach pożarowych. Dowiedzą się także dlaczego niebezpiecznie jest podłączanie zbyt dużej liczby odbiorników elektrycznych do jednego gniazdka. Jak można się chronić przed zatruciem czadem oraz postępować w czasie wypadków drogowych.
Natomiast w salach z eksponatami zobaczą i dowiedzą się jak dawniej gaszono pożary oraz jak wyglądały gaśnice, wozy strażackie w przeszłości. Kto będzie chciał się poczuć choć przez chwilę strażakiem będzie miał okazję założenia kurtki strażackiej i zjechania alarmową rurą strażacką.

Zdjęcia zrobione w Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach w sali dydaktycznej.