Wyjazd autobusem

bezpieczeństwo droga

Dzieci i młodzież – bezpieczeństwo w autobusie

W czasie wyjazdu istotne jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w autokarze.
Przed wyjazdem można sprawdzić aktualne dane autobusu w bazie prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wpisując adres https://www.bezpiecznyautobus.gov.pl/ uzyskamy podstawowe dane autobusu dopuszczonego do przewożenia dzieci i młodzieży. Wpisując numer rejestracyjny pojazdu można m.in. sprawdzić:

 • datę produkcji autobusu,
 • podstawowe jego dane techniczne,
 • ważność przeglądu technicznego,
 • czy posiada obowiązkowe OC.

Autobus przed wyjazdem może być zgłoszony do sprawdzenia przez Policję lub Inspekcję Transportu Drogowego. Co należy zrobić by do sprawdzenia przyjechali Inspektorzy?

 • zgłosić na 7 dni przed wyjazdem przeprowadzenie przeglądu,
 • podać swoje imię, nazwisko, telefon kontaktowy, miejsce i czas wyjazdu autokaru.

Więcej szczegółowych informacji o kontroli autobusów można uzyskać na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.
Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie organizacji wypoczynku odpowiada kierownik oraz wychowawcy. Jednak każdy z uczestników wyjazdu przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa podróżujących.

Kierowca:

 • porusza się pojazdem sprawnie technicznie,
 • przestrzega czasu pracy kierowców,
 • jest wypoczęty – posiada odpowiednie uprawnienia na prowadzenie pojazdu,
 • przewożąc dzieci do 18 roku życia oznacza autobus z przodu i tyłu tablicami informacyjnymi – na żółtym tle – w czarnym kolorze z symbolem dzieci, a w razie słabej widoczności podświetla je. -pojazd może być w ten sposób oznakowany jedynie w sytuacji przewożenia dzieci,
 • wraz z opiekunami – planuje czas przejazdu, w razie złych warunków, występujących zagrożeń wybiera trasy alternatywne,
 • ustala sposób komunikowania się w czasie wyjazdu z opiekunami grupy.
 • Nauczyciel/Opiekun:

 • przed wsiadaniem sprawdza listę uczestników,
 • zawsze wsiada na końcu, gdy wszyscy uczestniczy są w środku pojazdu,
 • przed każdym odjazdem autobusu liczy uczestników,
 • sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem dziećmi w autobusie – opiekunowie siadają
  z przodu, tyłu, pośrodku autobusu,
 • informuje uczestników o możliwych niebezpieczeństwach – zwraca szczególną uwagę na zachowanie uczestników wyjazdu na parkingach, miejscach postoju itp.,
 • w razie potrzeby organizuje bezpieczne wyjścia z autobusu – pamiętając by drzwi autobusu znajdowały się po prawej stronie jezdni,
 • w razie potrzeby przejścia na drugą stronę jezdni – organizuje grupę, zabezpiecza bezpieczne przejście – analizuje sytuację, stara się wyprzedzić skutki określonego działania, w razie potrzeby daje kierowcy znak ręką o przechodzących przez jednię uczniach,
 • w sytuacji przemieszczania się poboczem z parkingu do miejsca przeznaczenia, poza terenem zabudowanym o zmierzchu – wyposaża uczestników przemarszu w odblaski lub kamizelki odblaskowe,
  jest odpowiedzialny za opiekę nad uczestnikami wyjazdu przez cały czas jego trwania.

Dzieci:

 • w autobusie mają jedynie bagaż podręczny,
 • jeżeli w autobusie są pasy – to je zapinają,
 • w czasie jazdy pozostają na swoich miejscach,
 • wszelkie niedogodności – złe samopoczucie zgłaszają nauczycielom/opiekunom.
podziel się

Organizacja wypoczynku dzieci

wakacje

Zorganizować wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie ferii mogą:

 • szkoły i placówki,
 • przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,
 • osoby fizyczne.


Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym dla dzieci i młodzieży:

 • kraj – kurator oświaty właściwy dla miejsca lokalizacji wypoczynku,
 • zagranica – kuratora oświaty, który jest właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.

Po stwierdzeniu w czasie kontroli nieprawidłowości występujących w miejscu wypoczynku kurator oświaty może:

 • nakazać usunięcia zagrożeń – jeżeli organizator się do tego nie dostosuje, to kontroler może zamknąć miejsce, w którym organizowany jest wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • przy bezpośrednim zagrożeniu życia lub zdrowia uczestników wypoczynku może nakazać natychmiastowe przeniesie ich w inne bezpieczne miejsce,
 • zakończyć wypoczynek – nadając decyzją administracyjną natychmiastowej wykonalności o powrocie uczestników do miejsca zamieszkania.

Nadzór nad organizacją wypoczynku w miejscu jego organizacji realizują także, w określonym zakresie kompetencji, takie służby jak Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Kontrolujący urzędnik

sporządza protokół kontroli wypoczynku, który zawiera m.in. informacje o sprawdzeniu: stanu technicznego obiektu, kwalifikacje personelu, plany zajęć, informacje o udzielonych poradach medycznych, sytuacji powypadkowej, regulaminach uwzględniających specyfikę danego wypoczynku.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza do publicznej wiadomości elektroniczną Bazę wypoczynku. Zamieszczone są w niej podmioty, organizujące wypoczynek dzieci i młodzieży, spełniające wszystkie wymagane przepisami prawa warunki formalne.

Pod podanym niżej adresem można sprawdzić aktualne wpisy w Bazie wypoczynku, https://wypoczynek.men.gov.pl/

W Bazie wypoczynku w celu uzyskania odpowiednich informacji należy podać – datę jego rozpoczęcia, zakończenia, kto jest organizatorem wypoczynku. Istotne jest także wpisanie miejsca organizacji-powiat, województwo, numer zgłoszenia.

Przygotowane na podstawie Poradnika Bezpiecznego Wypoczynku – Ministerstwo Edukacji Narodowej – rok szkolny 2017-2018.

podziel się

Bezpieczeństwo osoby niewidomej

Bezpieczeństwo osoby niewidomej – co możesz zrobić?

Dnia 15 października 1964 prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił Dzień Bezpiecznej Białej Laski. Pięć lat później Międzynarodowa Federacja Niewidomych podała do wiadomości, że w ten dzień na całym świecie będzie się przypominać o osobach niewidomych.

Co można zrobić by wspomóc bezpieczeństwo osoby niewidomej?

 • udzielaj pomocy, gdy osoba niewidząca o to poprosi, unikaj okazywania nadmiernego współczucia, pomagaj w granicach potrzeb osoby niewidzącej,
 • rozmawiaj spokojnie – zwracaj się bezpośrednio do osoby niewidomej,
 • w czasie rozmowy, potwierdzaj to co usłyszałeś, stwierdzeniem np. Tak. Rozumiem.
 • w czasie przywitania informuj „Chciałbym Pani/Panu uścisnąć dłoń ”. Można też delikatnie dotknąć dłoni, mówiąc np. Witam Panią/Pana.
 • zamykaj lub otwieraj do końca drzwi. Otwierasz okno, przestawiasz krzesło, mebel – poinformuj o tym osobę niewidomą – unikniesz wypadku,
 • wchodząc do pokoju z osobą niewidomą poinformuj ją, co się w nim znajduje,
 • gdy wchodzisz do pokoju, w którym przebywa osoba niewidząca – poinformuj ją o tym – zrób to samo jak będziesz wychodzić,
 • przy wskazywania miejsca do siedzenia, połóż rękę osoby niewidzącej np. na oparciu krzesła – pozwól osobie niewidomej samodzielnie usiąść,
 • w czasie mijania osoby niewidomej zejdź z jej linii przemieszczania się,
 • w czasie informowania o kierunku marszu określ odległość oraz potencjalne skręty w prawo, lewo. Mów np. Proszę przejść około 20 metrów. Potem należy skręcić w prawo.
 • pomagając w przechodzeniu przez niebezpieczny, trudny odcinek, podaj swoje ramię. Idź przed osobą niewidomą, informuj słownie o widzianych przez ciebie leżących przedmiotach. Zwolnij w momentach trudniejszych, np. przed krawężnikiem.
 • widzisz, że osoba niewidoma wchodzi w niebezpieczny odcinek drogi – podnieść rękę lub laskę osoby niewidomej – naprowadź na prawidłowy kierunek,

W czasie posiłku informuj, co znajduje się na talerzu stosując zasadę wskazówek zegara np. na godzinie 3 znajdują się ziemniaki, na 6 buraki itd.

Gdy widzisz niewidomego z psem asystującym  – pozwól by pies mógł pracować. Podchodzenie, głaskanie – rozprasza psa i powoduje, że swoje zadanie wykona gorzej. Pamiętaj, że osoba niewidoma wsłuchuje się w reakcje specjalnie szkolonego dla jej potrzeb psa.

W miejscach publicznych, czekając razem z osobą niewidomą w kolejce wskaż miejsce, gdzie może usiąść lub poinformuj kiedy będzie jej czas na wejście.

W sklepie pomóż w poszukiwaniu odpowiedniego towaru. Gdy będzie taka potrzeba odczytaj napis na etykiecie. Podaj cenę.  W czasie wręczania  pieniędzy – oddzielnie podawaj każdy banknot, monetę informując o  ich wartości.

Stosując powyższe rady można zwiększyć bezpieczeństwo osoby niewidomej w miejscu pracy, domu, obiektach publicznych.

 

Materiał powstał na podstawie ulotki Polskiego Związku Niewidomych „Gdy spotkasz osobę niewidomą”

podziel się