Pytania

Pytania i Odp.

1.       Jak można zamówić szkolenie stacjonarne?

Proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy – podać wielkość grupy, jakich stanowisk szkolenie ma dotyczyć, zaproponować termin realizacji. Otrzymają Państwo odpowiedź na swoje zapytanie najszybciej jak to będzie możliwe.

2. Czy cena za e-szkolenia jest negocjowana przy grupie powyżej 10 osób?

Tak – jest taka możliwości by w e-szkoleniach negocjować ceny przy grupach liczących powyżej 10 osób.

3.       Po odbyciu e- szkolenia otrzymuję się zaświadczenia tak jak po szkoleniu stacjonarnym?

Tak. Otrzymuje się takie samo zaświadczenie ukończenia szkolenia.

4.       Jak można skorzystać z e-szkolenia?

Należy zobaczyć instrukcję dostępu do e-szkolenia. Następnie założyć konto na platformie e-learningowej, zalogować się i przystąpić do wybranego szkolenia.

5.       W jakim czasie dostępne jest e-szkolenie dla słuchacza?

Osoba szkoląca się ma miesięczny dostęp do zasobów szkolenia. Czas realizacji szkolenia uzależniony jest indywidualnego tempa pracy każdej z osób.

6.       Ile razy można podchodzić do egzaminu końcowego?

Każdy moduł szkoleniowy kończy się testem egzaminacyjnym do którego można podchodzić nieskończoną ilość razy. Zaliczenie uzyskuje się po uzyskaniu 70% poprawnych odpowiedzi.

7.       Jak można podjąć stałą współpracę i od czego zależy wycena?

Wystarczy krótko opisać rodzaj działalności, liczbę pracowników, ewentualnie występujące zagrożenia na stanowiskach pracy. Wycena będzie zależała do wielkości firmy, rodzaju produkcji, zakresu obsługi.

8.       Od kiedy istnieje obowiązek sporządzania ocen ryzyka stanowisk pracy.

Po nowelizacji Kodeksu Pracy w 2003 roku został wprowadzony obowiązek sporządzenia oraz informowania pracowników o potencjalnym zagrożeniu występującym na jego stanowisku pracy.

9.       Czy firma wykonuje oceny ryzyka stanowisk pracy, jeżeli tak to jaka jest cena za jedno stanowisko pracy?

Tak. Firma wykonuje oceny ryzyka zawodowego. Cena zależności od stanowiska i wynosi w granicach 80-120 zł.

10.   W jakim czasie należy pracodawca musi sporządzić protokół powypadkowy?

Pracodawca musi sporządzić protokół powypadkowy w terminie 14 dni od uzyskania informacji o zdarzeniu wypadkowym.

11.   Czy firma wykonuje takie zlecenia. Jaka jest za to cena?

Tak. Cena kształtuje się w granicach od 200 do 230 zł za jeden protokół powypadkowy.

Dodaj komentarz