Rekomendacje

Szkolenia na miarę potrzeb

Jak bezpiecznie pracować, co może się wydarzyć w czasie dojazdu do pracy oraz dlaczego w domu należy zwracać szczególną uwagę na niebezpieczeństwa. W czasie szkoleń dajemy inspiracje, uczymy bezpiecznych, pożądanych zachowań. Podczas szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiadamy na zadane pytania, zwracamy uwagę na prawidłowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania zadań służbowych, jak i w czasie wolnym.

Jakie szkolenia?

Na naszej platformie udostępniamy szkolenia bhp w formule e-learningowej. Na zamówienie tworzymy oceny ryzyka zawodowego stanowisk pracy oraz e-materiały wspomagające rozwój bezpiecznego środowiska pracy. Prowadzimy szkolenia stacjonarne dla właścicieli, pracowników m.in. w branżach: oświatowej – żłobki, przedszkola, szkoły, medycznej – przychodnie, gabinety stomatologiczne oraz na stanowiskach administracyjnych, kierowniczych.

Oferujemy stałą współpracę w realizacji zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwa miejscu pracy.

PReferencje z przedszkola „Przystań Odkrywców” w Poznaniu dla którego bezpieczniezyc.pl – Rafał Dudziak prowadzi sprawy bhp, ppoż, szkolenia wstępne, okresowe, próbne ewakuacje budynku, programy edukacyjne dla dzieci.

W swoim życiu zawodowym byłam na wielu szkoleniach BHP, jednakże nikt nie ujął mnie tak swoim zaangażowaniem, przygotowaniem i adekwatnością podawanych przykładów jak p. Rafał Dudziak. Szkolenie z p. Rafałem jest nie tylko bardzo przydatne w pracy, ale przede wszystkim bardzo ciekawe i z uwagi na osobowość prowadzącego odbywa się w przesympatycznej atmosferze.”

                                  Dyrektor przedszkola „Przystań Odkrywców” w Poznaniu

                                    Joanna Kwiatkowska – Kajdasz

P

Bardzo nieszablonowe podejście do szkolenia BHP pozwalające lepiej zapamiętać wiedzę. Szkolenia poprzedzone e-learningiem. Konkretnie i profesjonalnie.

 Serdecznie polecam Maciej Sasin – założyciel Akademii Rozwoju Kompetencji

Publikacje Poznań 25.02.2016

Jesteśmy głęboko przekonani, że książka Pana autorstwa będzie stanowić cenną pomoc naukową dla słuchaczy szkół TEB Edukacja. Dla nas ma ona znaczenie również jako owoc wspólnego wysiłku i udanej współpracy Autora i Wydawcy. Mamy nadzieję, że Panu jako Autorowi lektura tej książki dostarczy tyle samo satysfakcji i przyjemności , ile nam – pracownikom Wydawnictwa.

Dziękujemy raz jeszcze za Pana zaangażowanie i podjęcie wyzwania, jakim niewątpliwe było stworzenie w pełni praktycznej, merytorycznie poprawnej i przystępnej dla Czytelnika publikacji, w tak krótkim czasie.

Teresa Piłat Dobromira Dyrla Monika Nowicka
Prezes Zarządu Członek Zarządu Dyrektor Wydawnictwa

Sylwia Skrzypińska, Małgorzata Rybka
Specjalistki ds. publikacji drukowanych i elektronicznych

 

Z Ppełna odpowiedzialnością mogę polecić firmę p. Rafała Dudziaka do przeprowadzenia szkoleń oraz innych zadań z zakresu bhp i ppoż.

Agnieszka Kwitowska Restauracja włoska „Don Lucci” Swarzędz

 

                                                                                                    Zakrzewo 08.05.2015
Referencje wystawione po zakończeniu projektu tworzenia ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w firmie MARMITE S.A.

Polecam usługi z zakresu przeprowadzenia i udokumentowania oceny ryzyka na stanowiskach pracy bezpieczeństwa i higieny pracy realizowane prze firmę bezpieczniezyc.pl – Rafał Dudziak. Wymieniona wyżej firma wykonywała dla MARMITE S.A. w okresie od sierpnia do grudnia 2014 r. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

W czasie realizacji projektu firma bezpieczniezyc.pl – Rafał Dudziak wykazała się dużą rzetelnością wykonania zadań. Prace były wykonane z dużym zaangażowaniem i solidnością.

Ocean ryzyka zawodowego została sporządzona z zgodnie z ustaloną metodologią oraz odpowiednią dokładnością i starannością.

Po opracowaniu oceny ryzyka zawodowego firma bezpieczniezyc.pl – Rafał Dudziak przeprowadziła szkolenia zapoznające pracowników z sporządzoną oceną ryzyka zawodowego.

Biorąc pod uwagę zaangażowanie, w czasie wykonywania projektu mogę wyrazić swoje zadowolenie ze współpracy z firmą bezpieczniezyc.pl – Rafał Dudziak.

Kierownik Działu BHP i Ochrony Środowiska

Norbert Nijak

PowiatFragment otrzymanych referencji po realizacji projektu realizowanego przez Powiat Żyrardowski w ramach Priorytetu IX ‘’Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt „Wykwalifikowany hotelarz-atrakcyjny pracownik.

                                                                                    Żyrardów, 20 października 2015 r.

Firma przygotowała na czas, w bardzo przejrzystej, zrozumiałej, atrakcyjnej pod względem graficznym i merytorycznym formie, materiały pomocnicze. Wykonała w ustalonym terminie szkolenia, które były przewidziane w harmonogramie programu.

Uczestnicy szkoleń organizowanych prze firmę bezpieczniezyc.pl- Rafał Dudziak wysoko ocenili kompetencje prowadzącego oraz sposób przekazania wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy. Przykłady używane w czasie zajęć odniosły się do praktycznych zdarzeń. Rozliczenie projektu przebiegało sprawnie i bez komplikacji.

W związku z powyższym jako zleceniodawca projektu „Wykwalifikowany hotelarz-atrakcyjny pracownik” z dużą satysfakcją mogę polecić innym podmiotom korzystanie z usług firmy bezpieczniezyc.pl-Rafał Dudziak”.

STAROSTA

inż. Wojciech Szustakiewicz

Szkoła Fragment referencji po realizacji szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy , ppoż, które się odbyły między listopadem, a grudniem 2013 roku dla kadry kierowniczej, nauczycieli, pracowników pomocniczych i technicznych Zespołu Szkół nr 7 w Poznaniu.

Poznań, 12.02.2014

W trakcie szkoleń zostały poruszone najważniejsze zagadnienia istotne dla bezpieczeństwa osób przebywających w szkole. Omawiane przykłady były zobrazowane dopasowanymi do sytuacji filmami.

Pracownicy uczestniczący w szkoleniu otrzymali także dostęp do materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej. Materiały szkoleniowe przygotowane przez firmę bezpieczniezyc.pl – Rafał Dudziak były pod względem graficznym przejrzyste oraz napisane językiem zrozumiałym przez wszystkich słuchaczy. Szkolenie […] uzyskało bardzo dobre opinie wśród pracowników szkoły. Szkolenia zrealizowały ważny cel edukacyjny, jakim było zwrócenie uwagi na zagrożenia bezpieczeństwa, które mogą się zdarzyć w placówce oświatowej.

Biorąc pod uwagę sposób organizacji i prowadzenia szkoleń przez firmę bezpieczniezyc.pl – Rafał Dudziak polecam jej usługi także innym podmiotom, placówkom, które biorą pod uwagę organizację szkoleń, zajęć z zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż”.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marek Korbanek

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i korzystania z naszych usług.

Dodaj komentarz