Stała współpraca

Pracodawca po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji może samodzielnie zajmować się sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy – Art. 23711 KP, jeżeli:

  • zatrudnia do 10 pracowników albo
  • zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Pracodawca może powierzyć pełnienie zadań bezpieczeństwa i higieny pracy firmie zewnętrznej Art. 23711 KP §2. Firma zewnętrzna powinna posiadać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz mieć ukończone specjalistyczne szkolenie z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.

Korzyści:

  • specjalistyczna kompleksowa obsługa,
  • możliwość negocjacji ceny i zakresu realizowanych obowiązków,
  • więcej czasu na realizację strategicznych zadań firmy,
  • zryczałtowana cena na wszystkie usługi.

bezpiecznieżyc.pl realizuje stałą współpracę z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. W zależności od wielkości firmy, potencjalnych zagrożeń ustalana jest forma, zakres oraz cena stałego nadzoru.

Oferujemy usługę  od  kwoty 250 zł miesięcznie.  W ramach tej ceny oferujemy m.in:

  • sporządzenie niezbędnej dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ppoż,
  • przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego stanowisk pracy,
  • szkolenia wstępne, okresowe,
  • pomoc w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz prowadzenie niezbędnej korespondencji w tym zakresie.

Zapraszamy do stałej współpracy.

 

 

Dodaj komentarz