ratownikNa targach Poleko, które odbyły się w dniach 7-10 października br. w trakcie trwania wystawy straż pożarna doskonaliła swoje umiejętności w ratowaniu ludzi.

Strażacy podzieleni byli w kilkuosobowe  zespoły, których zadaniem było przeprowadzić akcję ratowania ludzi, którzy ulegli różnego rodzaju wypadkom. Pracę zespołu ratowniczego oceniało dwóch instruktorów, którzy na specjalnych arkuszach zapisywali swoje uwagi.
Na koniec akcji, każdy z zespołów otrzymywał informację o prawidłowych jak i błędnych zachowaniach w trakcie akcji ratowniczej. Strażacy mieli. za zadanie ratować ludzi, którzy m.in. zostali poszkodowani w  wypadku drogowym w innym zdarzeniu zostali poparzeni przez substancje chemiczne. Przygotowane bardzo starannie scenariusze wypadków wraz z inscenizacją oraz biorącymi udział w akcji statystami były realnym odzwierciedleniem rzeczywistych sytuacji występujących w trakcie akcji ratowniczych. Przeprowadzenie zajęć na targach w trakcie przemieszczania się w halach wystawowych dużej liczby ludzi sprzyjał w odzwierciedleniu naturalnych warunków jak
i miało za zadanie opanowanie presji tłumu pojawiającego się w trakcie akcji ratowania ludzi i mienia.