W projekcie „Wykwalifikowany hotelarz – atrakcyjny pracownik” organizowanym przez Starostwo
w Żyrardowie, a finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego biorą udział uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 im. M. Skłodowskiej Curie w Wiskitkach z klas o specjalizacjach powiązanych z branżą hotelarską.

Uczniowie w trakcie warsztatów, trwających 6 godzin lekcyjnych wykonują kolaże związane z omawianymi zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy. W trakcie tworzenia prac plastycznych uczestnicy warsztatów wykazują się dużą kreatywnością i pomysłowością.

Program szkolenia przewiduje omówienie:

  • szczególnych zagrożeń dla zdrowia i życia wśród pracowników rozpoczynających pracę,
  • zagadnień związanych z bezpieczeństwem w czasie dojazdu i powrotu z pracy,
  • występujących zagrożeń w branży hotelarskiej oraz kontrola istniejącego ryzyka,
  • prawidłowej organizacji stanowiska administracyjno-biurowego,
  • wypadków w pracy,
  • zagrożeń pożarowych w budynku hotelowym oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
Warsztaty zakończone są egzaminem sprawdzającym nabytą przez uczniów wiedzę
z bezpieczeństwa w pracy. Wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

W roku 2014 realizowane są trzy szkolenia dla 15 osobowych grup uczniowskich
oraz zaplanowano przeprowadzenie trzech wykładów dla pracodawców związanych z branżą hotelarską.
W każdym wykładzie udział weźmie 20 pracodawców. W roku 2015 przewidziano po jednym warsztacie dla uczniów oraz wykładzie dla pracodawców.

Projekt realizuje firma Insieme_Rafał Dudziak specjalizująca się w uczeniu bezpiecznych zachowań w pracy i domu.
Przejście do galerii zdjęć z warsztatów  w Zespole Szkół nr 3 w Wiskitkach.
Warsztaty szkoleniowe
Projekt UE
Powiat