Ocena ryzyka zawodowego dla firmy Marmite S.A. została stworzona przez bezpieczniezyc.pl-Rafał Dudziak. Przy współudziale pracowników zatrudnionych na poszczególnych liniach produkcyjnych, wsparcia produkcji, magazynu, warsztatu zostały zebrane dane o potencjalnych zagrożeniach, mogących wystąpić na danym stanowisku pracy.
W przypadku zagrożeń oceniono możliwy ich potencjalny wpływ na zdrowie i życie pracowników. Wskazano także jakie środki ochrony indywidualnej należy stosować na danym stanowisku pracy. Po sporządzeniu oceny ryzyka zawodowego wszyscy pracownicy zostali z nią zapoznani.