W Poznaniu dnia 17 czerwca br. otwarto sezon wodny oraz zainaugurowano program „Czarny Punkt Wodny” dla terenu województwa wielkopolskiego. W czasie spotkania nad poznańskim jeziorem Malta, policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zaprezentowali sposoby ratowania osób tonących. Akcja ma przyczynić się do zmniejszenia utonięć. W roku 2014 zginęły tak 44 osoby. Na podstawie tych zdarzeń funkcjonariusze policji wytypowali miejsca, gdzie zostaną postawione znaki „Czarny Punkt Wodny”, które mają za zadanie ostrzec przed występującymi tam zagrożeniami.
W województwie wielkopolskim takie punkty zostaną ustawione m.in. nad jeziorami: ślesińskim, gocławskim, kierskim oraz maltańskim.

 Podstawowe zasady postępowania nad wodą:

 kąpiel w miejscach do tego wyznaczonych i nadzorowanych przez osoby do tego uprawnione,

 po spożyciu alkoholu zabronione jest wchodzenie do wody,

 skakanie do wody w miejscach których nie znamy, może się skończyć trwałym kalectwem,

 oswojenie się z temperaturą wody, szczególnie gdy jest wysoka temperatura na zewnątrz oraz
przebywaliśmy długo na słońcu,

 wolne zanurzanie się do wody,

 stała opieka i obserwacja dzieci będących w pobliżu wody,

 jak korzystamy ze sprzętu wodnego (kajak, łódka, żaglówka) to zakładamy
na siebie kamizelkę ratunkową.