Gaszenie pożarów

Gaszenie pożarów

W warszawskim przedszkolu TUKAN24h.pl wszyscy pracownicy przećwiczyli używanie gaśnic oraz zapoznali się z elementami mającymi istotny wpływ na ewakuację ludzi z budynku. Firma bezpieczniezyc.pl przeprowadziła szkolenie dla wszystkich pracowników placówki. Pierwsza...