DIN 1364Prawidłowo jadący, 16-letni motorowerzysta, na prostym odcinku drogi został potrącony przez nadjeżdżający z naprzeciwka samochód, którego kierowca nagle zjechał na lewy pas drogi. W wyniku zdarzenia motorowerzysta z ogólnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala.
Po intensywnych działaniach policyjnych został odnaleziony sprawca zdarzenia. Zatrzymanemu kierowcy pojazdu postawiono zarzut spowodowania wypadku, naruszenia wcześniejszego nałożonego na niego przez sąd zakazu poruszania się pojazdami mechanicznymi, nieudzielenia pierwszej pomocy. Natomiast pasażerka pojazdu usłyszała zarzuty nieudzielenia pomocy. Sprawę rozpatrywała Prokuratora Rejonowa w Lublinie w 2014 roku.

Pierwsza pomoc

W myśl obowiązujących w Polsce przepisów kierowca, który jest uczestnikiem wypadku drogowego zgodnie z art. 44.1 Ustawy  Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602)  ma obowiązek m.in.

 • zatrzymać pojazd,
 • udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku, wezwać pogotowie ratunkowe oraz policję,
 • zapewnić bezpieczeństwo w miejscu wypadku,
 • na żądanie uczestnika wypadku podać swoje dane personalne, dane zakładu ubezpieczeń z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Przepisy Kodeksu Karnego art.162 określają, że za nieudzielenie pomocy człowiekowi, który znajduje się w bezpośrednimi niebezpieczeństwie utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu grozi kara pozbawienia wolności w maksymalnym wymiarze 3 lat pozbawienia wolności. Na kursach pierwszej pomocy prowadzący szkolenie ratownicy zapewniają, że zawiadomienie pogotowia ratunkowego jest już elementem udzielania pierwszej pomocy.

Obowiązkowa apteczka

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione przepisy wydawałoby się naturalnym obowiązkiem posiadanie przez kierowcę samochodu osobowego apteczki pierwszej pomocy. Jednak
w Polsce w myśl Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  taki obowiązek nakłada się na:

 • autobus – z wyjątkiem autobusów używanych w komunikacji miejskiej oraz podmiejskiej (art. 18.1, 18.2)
 • taksówkę (art. 24.1)
 • samochód ciężarowy przewożący ludzi poza kabiną kierowcy oraz posiadający pomieszczenia przystosowane do przewozu osób (art.40.2)
 • samochody do nauki jazdy (art.43.1)

W czasie wyjazdów  poza Polskę należy pamiętać, że  m.in. w takich krajach jak Niemcy, Francja, Irlandia, Austria, Czechy, Słowenia, Węgry, Bułgaria apteczka stanowi obowiązkowe wyposażenie samochodu osobowego.  

Co w apteczce?

Ponieważ w Polsce nie ma przepisów określających, co powinno znajdować się w apteczce, producenci stosują wytyczne  normy DIN 13164, która została ustalona przez Niemiecki Instytut Norm, a stosowana jest w większości krajów UE.

Wyposażenie apteczki zgodnie z normą DIN 1364 składa się z:

 • 1 szt. opatrunek indywidualny G
 • 1 opak. plastry 10×6 cm (8 szt.)
 • 1 szt. plaster 500×2,5 cm
 • 2 szt. opaska elastyczna 6 cm
 • 3 szt. opaska elastyczna 8 cm
 • 2 szt. chusta opatrunkowa 40×60 cm
 • 1 szt. chusta opatrunkowa 60×80 cm
 • 3 szt. kompres 10×10 cm
 • 3 szt. opatrunek indywidualny M
 • 2 szt. chusta trójkątna
 • 1 szt. nożyczki 14,5 cm
 • 4 szt. rękawice lateksowe
 • 1 szt. koc ratunkowy 160×210 cm
 • 1 szt. instrukcja udzielania pierwszej pomocy
 • 1 szt. maseczka do sztucznego oddychania
 • 2 szt. chusteczka dezynfekująca

Dobrze jeśli  kierowca samochodu będzie posiadał tak wyposażoną apteczkę. Jeszcze lepiej jak będzie systematycznie uczestniczył w kursach ratowniczych, na których będzie miał okazję przećwiczyć umiejętność ratowania ludzi w sytuacjach różnych zagrożeń.