Bezpieczeństwo osoby niewidomej

Bezpieczeństwo osoby niewidomej

Poprawa bezpieczeństwa osoby niewidomej współcześnie staję się dużym wyzwaniem.

Stworzenie bezpiecznych warunków dla osoby niewidomej na chodniku, przejściu dla pieszych, miejscach publicznych jest ważnym zadaniem władz samorządowych.