Organizacja wypoczynku

Organizacja wypoczynku

Wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie ferii mogą organizować:

  • szkoły i placówki,
  • przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,
  • osoby fizyczne.