Wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie ferii mogą organizować:

  • szkoły i placówki,
  • przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,
  • osoby fizyczne.

Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym dla dzieci i młodzieży:

  • kraj – kurator oświaty właściwy do miejsca lokalizacji wypoczynku,
  • zagranica – kuratora oświaty, który właściwy jest ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.

Po stwierdzeniu w czasie kontroli nieprawidłowości w miejscu wypoczynku kurator oświaty może:

  • nakaz usunięcia zagrożeń – jeżeli organizator się do tego nie dostosuje to może kontroler zamknąć miejsce w którym organizowany jest wypoczynek dzieci i młodzieży,
  • przy bezpośrednim zagrożeniu życia lub zdrowia uczestników wypoczynku nakazać natychmiastowe przeniesie ich w inne bezpieczne miejsce,
  • zakończyć wypoczynek – nadając decyzje administracyjną natychmiastowej wykonalności o powrocie uczestników do miejsca zamieszkania

Nadzór nad organizacją wypoczynku w miejscu jego organizacji realizują także w określonym zakresie kompetencji takie służby jak Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza do publicznej wiadomości prowadzoną elektroniczną Baza wypoczynku. Zamieszczone są w niej podmioty, które spełniają wszystkie wymagane przepisami prawa formalne wymogi.

Pod podanym niżej adresem można sprawdzić aktualne wpisy w Bazie wypoczynku, https://wypoczynek.men.gov.pl/