lesson3

Stworzenie materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy kierowców  przeznaczonych do słuchania w trakcie podróży.  Szkolenie będzie przygotowane w formie opowieści o bezpieczeństwie zawierającej  prawdziwe fakty, dobre rady, wskazówki. Szkolenie będzie posiadać moduł związany  z profilaktyką zdrowotną – zagadnienia prawidłowego żywienia kierowcy, pokazania sposobów na aktywność fizyczną, ćwiczenia, które można wykonywać w trakcie pracy oraz na postoju.  

koc gaśniczy​