Szkolenia

Co z tego czego cię uczyłem , okazało się dla ciebie najbardziej przydatne?

Co pamiętasz z czasów kiedy cię uczyłem?

Takie pytania zadał po latach swoim byłym uczniom Sivasailam „Thiagi” Thigarajan, opisująć swoje z tym doświadczenia w przedmowie do książki „Techniki teatru improwizacji w programach szkoleniowych” – Kat Koppett Oficyna Ekonomiczna Kraków 2003

Jeden z uczniów, który aktulanie pracuje jako mistrz w zakładach montażu samochodów wspomina:

„Co pamiętam o panu jako moim nauczycielu? Lekcję, podczas której pozwolił mi pan rozebrać na części silnik swojego motocykla. Zaproponowałem , że to zrobię, ponieważ mój ojciec miał warsztat naprawczy i znałem się na tym . Większość nauczycieli odmówiłaby, ala pan pozwolił mi rozebrać silnik. Była to w tym dniu ostatnia lekcja i wokół mnie stłoczyli się uczniowie, śledząc każdy mój ruch. Pan brał po kolei każdą część i wyjaśniał działanie silnika spalinowego. Kiedy złożyłem wszystko na powrót, odpalenie motocykla sprawiło nam kłopot. Nikt z nas nie miał jednak najmniejszego problemu z zapamiętaniem budowy silnika ”

mechanik

Autor zebarł dwadzieścia siedem wspomnień swoich byłych uczniów, które mozna podsumować w taki sposób, że efektywna nauka pojawia się wtedy, gdy,

 • jest zaufanie,
 • spontaniczność ,
 • przyjmuje się propozycje uczniów,
 • występuje słuchanie i świadomość,
 • wykorzystywane jest opowiadanie oraz używana jest komunikacja niewerbalna

Budowanie zaufania w procesie uczenia

Istotne jest by w procesie uczenia tworzyć odpowiednie warunki, które będą ten proces wspomagały. W tworzeniu dobrej relacji między uczniem, a mentorem ważne jest m.in.

• życzliwość i troskliwość,

tworzenie relacji na różnych poziomach informacyjncych, merytorycznych, kreatywności, emocjonalności,

stosowanie języka proaktywnego np. zobaczmy co jest realne  możliwe do zrobienia,

dbanie o dobre warunki otoczenia w którym odbywa się proces uczenia,

w czasie szkolenia pytanie o zgodę, pozwolenie na dane ćwiczenia, zadanie,

uważne słuchanie ,

 • okazywanie szacunku.

Stosuj zasadę STOP, która polega na zapewnieniu osobie uczącej się możliwości przerwania w każdym momencie danego zadania.

Osoba uczona może ją zastosować, gdy np. czuje się zmęczona, sytuacja dla niej jest niekomfortowa, nierozumie omawianej treści itp.

Zadania tutora w procesie uczenia

Należy pamiętać by:

 • opowiedź trochę o sobie – co cię ciekawi, czym się zajmujesz,
 • co jest ważne dla ciebie
 • informuj co będziecie robić w trakcie szkolenia
 • staraj się pracować na mocnych stronach pracownika
 • bądź szczery i wrażliwy,
 • pobudzaj ciekawość w obszarze, którym się zajmujecie,
 • przyjmuj perspektywę uczącego – zrozum zanim będziesz zrozumiały,
 • nie walcz z oporem – opór jest lękiem przed zmianą
 • szybciej – znaczy wolniejto znaczy, że w procesie uczenia musi pojawiać refleksja, która powoduje, że póżniejsza praca będzie wykonywana szybciej.

Na podstawie „Edukacja spersonalizowana – tutoring, coaching, mentoring edukacja domowa” Beata Master Wydawnictwo BE-MASTER – Katowice 2019 s. 74

Jakie korzyści dają szkolenia?

Profilaktyka głosu
 • zdobywanie nowych praktycznych, umiejętności,
 • poszerzanie wiedzy teoretycznej,
 • wymiana doświadczeń z ludźmi z innych lub podobnych branż,
 • możliwość nawiązania współpracy,
 • wyższe kwalifikacje dają możliwość podejmowania większych wyzwań,
 • silniejsza pozycji w firmie,
 • docenienie ze strony przełożonych,
 • wzrost kompetencji wzrost pewności siebie wyższe poczucie własnej wartości,
 • wzrasta jakość wykonywanej pracy, wewnętrzna motywacja do rozwoju i pracy .