ocena_nowe

OBOWIĄZEK

Ryzyko zawodowe, a bezpieczeństwo pracy.

Każdy pracodawca zatrudniający pracowników zobowiązany jest do sporządzenia oceny ryzyka zawodowego stanowisk pracy. Zobowiązuje go do tego Kodeks Pracy, który w art. 226 określa, że pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe, oraz informuje o sposobach ochrony przed tymi zagrożeniami. Przykładowy fragment oceny ryzyka zawodowej znajduje się TUTAJ

METODY

Ocenę ryzyka zawodowego realizuje się kilkoma sposobami. Najpopularniejsze z nich to: wg polskiej normy PN-N-18002, następnie Risk-Scores oraz ocena ryzyka przy pomocy analizy bezpieczeństwa pracy Job Safety Analysis w skrócie określana jako JSA.

KONSEKWENCJE

Brak oceny ryzyka zawodowego traktowane jest jako wykroczenie w stosunku do praw pracownika i zagrożone jest karą grzywny (art. 283 par. 1 k.p.). W takiej sytuacji jak dojdzie do wypadku przy pracy z winy pracownika to i tak pracodawca będzie zobowiązany do wypłacenie świadczeń z tego tytułu.

Człowiek, który nie widzi zbyt dobrze może przewrócić się o niezauważone przedmioty. Podobnie jest z pracownikiem, który nie jest zapoznany z aktualnie występującymi zagrożeniami na swoim stanowisku pracy. Brak tej wiedzy, może być przyczyną różnego rodzaju wypadków oraz brakiem stosowania działań profilaktycznych mających istotny wpływ na samopoczucie i kondycję zdrowotną pracownika.