Szkolenia BHP

Dlaczego należy szkolić w zakresie BHP

Bóle kręgosłupa, okolic lędźwiowych, nadgarstków, poczucie ciągłego zmęczenia, to niektóre dolegliwości, na które cierpi współczesny pracownik.

Często z tymi problemami związana jest mniejsza efektywność i komfort życia. Przepisy prawa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy określają obowiązki pracodawcy w stosunku do pracownika. Zatrudniający chociażby jedną osobę pracodawca ma obowiązek organizować szkolenia wstępne oraz okresowe. Powinien także pamiętać by tworzyć i aktualizować w zależności od istniejących zagrożeń ocenę ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy.

Ocena ryzyka, a pierwszy dzień pracy

Dlaczego to jest ważne? Pracownik zapoznając się oceną ryzyka zawodowego otrzymuje na początek pełnienia swoich obowiązków informację o potencjalnych zagrożeniach oraz działaniach profilaktycznych. Zagrożenia dla zdrowia pracownika ulegają zmianie i wymuszają trochę inne podejście do bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy.

Pracownik znając podstawowe zagrożenia oraz sposoby radzenia sobie z nimi jest w większym wstanie przed nimi się chronić. Wzrasta u pracownika świadomość zagrożeń, które przekłada się na większą uwagę poświęcaną bezpieczeństwu w miejscu pracy. Spada liczba wypadków w pracy oraz dni spędzanych na zwolnieniach lekarskich

Szkolenie wstępne

Pierwszy dzień pracy to także szkolenie wstępne, które powinno zapoznań pracownika z organizacją pracy, lokalizacją dróg ewakuacyjnych, zachowaniem się w czasie ogłoszonego alarmu, rozmieszczeniem sprzętu ppoż, apteczek oraz podstawowymi zagrożeniami z jakimi pracownik może się spotkać w swoim miejscu pracy. W placówkach służby zdrowia będą dodatkowe omawiane przepisy dotyczące zakłóć ostrymi narzędziami medycznymi, a w żłobkach, przedszkolach zagrożenia związane z opieką nad dziećmi do lat trzech i powyżej. W pracach z komputerem będzie mowa o Zespołach Suchego Oka, Cieśni Nadgarska oraz jak można rozwiązać pojawiające się w czasie pracy na stanowisku komputerowym problemy z bólami kręgosłupa.

Właściciel, kierownik, stanowisko ds. bhp

Odpowiedzialnymi za organizację bezpieczeństwa w pracy jest właściciel oraz wspomagający go kierownicy, służba bhp. Na nich spoczywa odpowiedzialność za bezpieczne warunki pracy oraz zapewnienie pracownikom niezbędnych elementów bezpieczeństwa pracownika. W czasie zatrudniania nowego pracownika powinni pamiętać o zapoznaniu pracownika z aktualną oceną ryzyka zawodowego stanowiska pracy, przeprowadzeniu wstępnego, stanowiskowego szkolenia bhp.
W razie potrzeby pracownik powinien mieć zapewnione środki ochrony indywidualnej, ochrony zbiorowej, które pozwolą pracownikowi na bezpieczną pracę. Przed dopuszczenie do pracy pracownik musi przejść obowiązkowe badania lekarskie, które potwierdzą jego predyspozycje zdrowotne do wykonywania określonej przez pracodawcę pracy.