szkolenia_główna

Bóle kręgosłupa, okolic lędźwiowych, nadgarstków, poczucie ciągłego zmęczenia to niektóre dolegliwości, na które cierpi współczesny pracownik. Często z tym związana jest mniejsza efektywność pracy i komfortu życia. Przepisy prawa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy określają obowiązki pracodawcy w stosunku do pracownika. Zatrudniający chociażby jedną osobę pracodawca ma obowiązek organizować szkolenia wstępne oraz okresowe, powinien posiadać ocenę ryzyka zawodowego . Dlaczego to jest ważne? Pracownik otrzymuje na początek pełnienia swoich obowiązków informację o potencjalnych zagrożeniach oraz działaniach profilaktycznych, o których powinien pamiętać w czasie pracy. Różne zagrożenia dla zdrowia wymuszają trochę inne podejście do bezpieczeństwa i higieny pracy w służbie zdrowia, żłobkach, przedszkolach, czy administracji. Odpowiedzialnymi za organizację bezpieczeństwa w pracy jest właściciel oraz wspomagający go kierownicy.