Ochrona danych osobowych

Pracodawca ma obowiązek chronić przetwarzane dane osobowe – zarówno pracowników jak i klientów. Przepisy europejskiego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych – RODO nakładają na pracodawcę konkretne obowiązki.

Szkolenia

Bezpieczeństwo w pracy osiągane jest m.in. poprzez odpowiednie, dopasowane do danej grupy zawodowej szkolenia bhp i ppoż. Co należy zrobić by były skuteczne? Czy można do szkoleń bhp używać platformy e-learningowej ?

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego pozwala pracownikowi bardziej prawidłowo oszacować ryzyko wystąpienia urazów w miejscu pracy. Jednym z obowiązków pracodawcy jest tworzenie, aktualizacja oceny ryzyka zawodowego.

Obowiązki BHP - pracodawca

Pracodawca w czasie swojej działalności musi pamiętać m.in. o zapewnieniu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Każde tworzone nowe stanowisko pracy powinno zapewniać minimalne wymogi ergonomii, a stosowane narzędzia były sprawne.

Zapraszamy do kontaktu