ppoż

Współpraca

W ramach stałej współpracy wykonujemy wszystkie niezbędne działania w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy, ppoż w miejscu pracy. Realizujemy pełny zakres zadań wymagany przepisami prawa. Realizujemy w ramach umowy szkolenia wstępne, okresowe w formie stacjonarnej oraz e-learningowej. Dostosowujemy treści szkoleniowe dla zróżnicowanych grup szkoleniowych. Specjalizujemy się w przekazywaniu treści w sposób zrozumiały, przyjemny i twórczy. Różnego rodzaju formy przekazu dostosowujemy do określonych zawodów i okoliczności

ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego powstaje dla każdego stanowiska w miejscu pracy. Tworzy się ją by wskazać występujące zagrożenia, ocenić ich znaczenie oraz podać skuteczne sposoby zapobiegania odnotowanym zagrożeniom. Badania się m.in. czynniki fizyczne, biologiczne, chemiczne, i inne zagrożenia mające istotny wpływ na zdrowie pracownika. Pracodawca ma obowiązek tworzenia i aktualizacji ocen ryzyka zawodowego. Pracownik w pierszy dzień pracy zapoznaję się z treścią stworzonego dokumentu.

szkolenia bhp

Szkolenia

Pracownik dzięki szkoleniom bhp, ppoż, poznaje bezpieczne zasady funkcjonowania w miejscu pracy. W pierwszy dzień pracy zapoznaje się z najważniejszymi zagrożeniami, drogami ewakuacyjnymi, obsługą gaśnic, osobami wyznaczonymi do udzielania pierwszej pomocy oraz lokalizacją apteczek. Jest to bardzo ważne szkolenie, które pozwala zorientować się nowemu pracownikowi z zasadami bezpiecznej pracy w firmie. W trakcie dalszej pracy pracownik bierze udział w szkoleniach okresowych.