OBOWIĄZEKKodeks Pracy w art. 226 określa, że każdy pracodawca zatrudniający pracowników zobowiązany jest do sporządzenia oceny ryzyka zawodowego stanowiska pracy. Przykładowy fragment oceny ryzyka zawodowego znajduje się TUTAJMETODYOcenę ryzyka zawodowego realizuje się kilkoma sposobami. Najpopularniejsze z nich to:
  • wg polskiej normy PN-N-18002, 
  • Risk-Scores,
  • Job Safety Analysis w skrócie określana jako JSA.
KONSEKWENCJEBrak oceny ryzyka zawodowego traktowane jest jako wykroczenie w stosunku do praw pracownika i zagrożone jest karą grzywny (art. 283 par. 1 k.p.). W takiej sytuacji jak dojdzie do wypadku przy pracy z winy pracownika to i tak pracodawca będzie zobowiązany do wypłacenie świadczeń z tego tytułu.Człowiek, który nie widzi zbyt dobrze może przewrócić się o niezauważone przedmioty. Podobnie jest z pracownikiem, brak wiedzy, świadomości zagrożeń na swoim stanowisku pracy może być przyczyną różnego rodzaju wypadków.  Dobrze zrobiona ocena ryzyka zawodowego pozwala na wprowadzanie działań profilaktycznych zwiększających bezpieczeństwo i jakość pracy pracownika.