RODO – obowiązek informacyjny

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma bezpieczniezyc.pl – Rafał Dudziak z siedzibą w Swarzędzu, os.E.Raczyńskiego 19/9, zwana dalej Administratorem;

Przetwarzane dane

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych takich jak:

  • imię i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • adres e-mail,
Kontakt do administratora

Pytania w sprawie ochrony danych osobowych należy kierować
na poniższy adres e-mail: kontakt@bezpieczniezyc.pl

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji i wystawienia zaświadczeń potwierdzających odbycie szkoleń i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Podstawa przetwarzania

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, f, rozporządzenia o ochronie danych osobowych mówiący że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, oraz o prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią.

Sprzeciw

Ma Pan/ Pani możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie art.6 ust.1 lit. c, f.

Umowa

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w sytuacji ich niepodania nie będzie możliwe jej zawarcie.

Prawo

Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Automatyzacja, profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Czas przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez firmę bezpieczniezyc.pl – Rafał Dudziak na czas niezbędny na wystawienie zaświadczeń po odbytym szkoleniu oraz wymagań obowiązujących przepisów prawnych.