Kamery monitoringu wizyjnego coraz częściej wykorzystywane są w placówkach oświatowych. Mają poprawiać bezpieczeństwo uczęszczających do nich podopiecznych. Stają się jednak także elementem zagrażającym prywatność osób, które takie placówki odwiedzają. Co powinien zrobić właściciel, dyrektor pełniący rolę administratora danych osobowych by monitoring wizyjny chronił, a zarazem nie ingerował w sferę życia prywatnego.

Administrator Danych Osobowych w szkole powinien:

1. określić, czy nie ma innych sposobów form poprawy bezpieczeństwa,
2. wyznaczyć miejsca kluczowe dla bezpieczeństwa dzieci,
3. w trakcie projektowania systemu brać pod uwagę intymności dzieci oraz pracowników żłobka, przedszkola, szkoły,
4. zostawić toalety, miejsca higieny, szatnie, miejsca relaksu wolne od monitoringu wizyjnego,
5. jeśli rejestruje obraz na trwałym nośniku – określić zbiór, zgłosić do GIODO, ABI,
6. odpowiedniozabezpieczyć dane. Przechowywać wizerunki nagranych osób do 72 godzin. W sytuacji, gdy wydarzy się wypadek, zdarzenie do wyjaśnienia może przedłużyć czas przechowywania danych do momentu wyjaśnienia sprawy,
7. oznaczyć obiekt wyraźnymi informacjami o zastosowaniu kamer z określeniem kto opowiada za ten zbiór danych, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje: telefon, kontakt do osoby odpowiedzialnej,
8. wpisać do dokumentacji placówki (regulaminu, Instrukcji Bezpieczeństwa Informacji,) informacji o monitoringu wizyjnym – sposobach zabezpieczeń, przyjętego postępowania z danymi rejestrowanymi przez system,
9. powiadomić pracowników, rodziców, dzieci o zasadach stosowania monitoringu wizyjnego w placówce,
10.ustawić kamery monitoringu tak by nie były rejestrowane monitory komputerów, a pracownik miał poczucie, że pracodawca nie ingeruje w jego prywatność.

Pracodawca stosujący monitoring wizyjny musi pamiętać o tym że:

  • pracownik posiada prawo do swojego wizerunku oraz zachowania prywatności,
  • pracownik musi zostać poinformowany o wprowadzonych zasadach kontroli oraz je akceptować,
  • należy stosować proporcjonalnie środki do celów jaki ma być osiągnięty,
  • istnieje obowiązek poszanowania godności pracowników i innych dóbr osobistych,
  • stosując monitoring musi przestrzegać zasad ochrony danych osobowych określonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz innych związanych
    z tym przepisów.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych opublikował wskazania dotyczące monitoringu wizyjnego w szkołach.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronie Urzędu oraz pobrać poradnik ze szczegółowym opisem podstawy prawnej oraz zasad stosowania monitoringu wizyjnego w szkołach http://www.giodo.gov.pl/1520056/id_art/9840/j/pl