Dzieci i młodzież – bezpieczeństwo w autobusie

W czasie wyjazdu istotne jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w autokarze.
Przed wyjazdem można sprawdzić aktualne dane autobusu w bazie prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wpisując adres https://www.bezpiecznyautobus.gov.pl/ uzyskamy podstawowe dane autobusu dopuszczonego do przewożenia dzieci i młodzieży. Wpisując numer rejestracyjny pojazdu można m.in. sprawdzić:

 • datę produkcji autobusu,
 • podstawowe jego dane techniczne,
 • ważność przeglądu technicznego,
 • czy posiada obowiązkowe OC.

Autobus przed wyjazdem może być zgłoszony do sprawdzenia przez Policję lub Inspekcję Transportu Drogowego. Co należy zrobić by do sprawdzenia przyjechali Inspektorzy?

 • zgłosić na 7 dni przed wyjazdem przeprowadzenie przeglądu,
 • podać swoje imię, nazwisko, telefon kontaktowy, miejsce i czas wyjazdu autokaru.

Więcej szczegółowych informacji o kontroli autobusów można uzyskać na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.
Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie organizacji wypoczynku odpowiada kierownik oraz wychowawcy. Jednak każdy z uczestników wyjazdu przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa podróżujących.

Kierowca:

 • porusza się pojazdem sprawnie technicznie,
 • przestrzega czasu pracy kierowców,
 • jest wypoczęty – posiada odpowiednie uprawnienia na prowadzenie pojazdu,
 • przewożąc dzieci do 18 roku życia oznacza autobus z przodu i tyłu tablicami informacyjnymi – na żółtym tle – w czarnym kolorze z symbolem dzieci, a w razie słabej widoczności podświetla je. -pojazd może być w ten sposób oznakowany jedynie w sytuacji przewożenia dzieci,
 • wraz z opiekunami – planuje czas przejazdu, w razie złych warunków, występujących zagrożeń wybiera trasy alternatywne,
 • ustala sposób komunikowania się w czasie wyjazdu z opiekunami grupy.
 • Nauczyciel/Opiekun:

 • przed wsiadaniem sprawdza listę uczestników,
 • zawsze wsiada na końcu, gdy wszyscy uczestniczy są w środku pojazdu,
 • przed każdym odjazdem autobusu liczy uczestników,
 • sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem dziećmi w autobusie – opiekunowie siadają
  z przodu, tyłu, pośrodku autobusu,
 • informuje uczestników o możliwych niebezpieczeństwach – zwraca szczególną uwagę na zachowanie uczestników wyjazdu na parkingach, miejscach postoju itp.,
 • w razie potrzeby organizuje bezpieczne wyjścia z autobusu – pamiętając by drzwi autobusu znajdowały się po prawej stronie jezdni,
 • w razie potrzeby przejścia na drugą stronę jezdni – organizuje grupę, zabezpiecza bezpieczne przejście – analizuje sytuację, stara się wyprzedzić skutki określonego działania, w razie potrzeby daje kierowcy znak ręką o przechodzących przez jednię uczniach,
 • w sytuacji przemieszczania się poboczem z parkingu do miejsca przeznaczenia, poza terenem zabudowanym o zmierzchu – wyposaża uczestników przemarszu w odblaski lub kamizelki odblaskowe,
  jest odpowiedzialny za opiekę nad uczestnikami wyjazdu przez cały czas jego trwania.

Dzieci:

 • w autobusie mają jedynie bagaż podręczny,
 • jeżeli w autobusie są pasy – to je zapinają,
 • w czasie jazdy pozostają na swoich miejscach,
 • wszelkie niedogodności – złe samopoczucie zgłaszają nauczycielom/opiekunom.