BHP – szkolenie okresowe, nauczyciel szkolny

1.00

Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli pracujących w szkołach. Tematyka szkolenia poszerzona o zagadnienia związane z bezpieczeństwem dzieci, młodzieży, nauczycieli.

Kategoria:

Opis

Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli pracujących w szkołach.

Program szkolenia zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z poz. zm. ) i dostosowany do specyfiki pracy w systemie oświaty.

Program szczegółowy

Uczestnik szkolenia zapozna się w siedmiu modułach m.in.z z prawem krajowym dotyczącym BHP, zagadnieniami związanymi z profilaktyką zdrowotną na stanowisku pracy nauczyciela, praca głosem, ochrona przed stresem, sposobami unikania wypadków w pracy, dokumentami niezbędnymi w czasie organizacji wycieczek. Co jest ważne w udzielaniu pierwszej pomocy, ewakuacji z zagrożonego budynku, gaszeniu pożaru.

Test

Każdy moduł kończy się testem sprawdzającym nabytą wiedzę. Na koniec szkolenia każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu, które jest ważne do 6 lat.